Nanobusiness Butterfly

News

08.05.2012

Nanolla paremmaksi: Nanoteknologiayritysten kansainvälistymisvalmennus käynnistyy!

Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen on menestymisen edellytys globaaleilla markkinoilla toimimiseen! Nanoklusteri käynnistää kaksivuotisen Nanolla paremmaksi -hankkeen parantaakseen suomalaisten nanoteknologiayritysten ja -tutkijoiden kansainvälistymisvalmiuksia. Osallistumalla hankkeeseen yritykset ja tutkijat pääsevät messuille ja saavat osaamista messujen ja muiden kv-tilaisuuksien tehokkaaseen hyödyntämiseen, myynti- ja sijoittajapitchauksiin sekä sosiaalisen median mahdollisuuksiin.

Nanoklusteri tarjoaa yrityksille mahdollisuutta osallistua hankkeeseen vuosina 2012-2013. Osallistumismaksu sisältää osallistumisen neljään kansainväliseen nanoteknologian messutapahtumaan (yritys voi haluessaan osallistua joko kaikkiin tai valita, mihin haluaa osallistua):

  • Industrial Tech, Aarhus (19.-21.6.2012)
  • Rusnanotech, Moskova (lokakuu 2012)
  • Euronanoforum, Dublin (kesäkuu 2013)
  • Rusnanotech, Moskova (syksy 2013)

Hankkeeseen osallistuva yritys saa näihin tilaisuuksiin organisoitavalle Nanotech Finland -ständille yrityksen nimen ja logon sekä tilaa esitteille ja diaesityksen osaston ppt-esityksessä (mutta ei välttämättä yritykselle varattua omaa tilaa de minimis -ehtojen johdosta). Matkakuluista ja mahdollisista messujen osallistumismaksuista yritykset vastaavat itse.

Lisäksi osallistumismaksu sisältää myös kaikki seuraavat koulutustapahtumat:

  • mahdollisuuden osallistua kv-messuvalmennuksiin (1-4) ennen kutakin messutapahtumaa 
  • syksyllä 2012 järjestettävän koulutuspäivän sosiaalisen median hyödyntämisestä
  • vuonna 2013 järjestettävä markkinointiviestinnän koulutus, jossa kehitetään esiintymiskoulutusta sekä myyntipuhetta.

Osallistumismaksu vuosille 2012-2013 on ainoastaan 2500 euroa / yritys.

llmoittaudu mukaan ja hyödynnä Nanolla paremmaksi -hankkeen tapahtumat ja koulutukset: juha.ojanen@culminatum.fi

Nanoteknologian klusteriohjelma on osa työ- ja elinkeinoministeriön kansallista osaamiskeskusohjelmaa. Nanoklusterin tavoitteena on edistää nano- ja mikroteknologioiden ja uusien materiaalien kannattavaa käyttöönottoa suomalaisessa teollisuudessa. Nanoklusteriin kuuluu kahdeksan osaamiskeskusta ympäri Suomea.

Hanke on osa TEM:n ja OKM:n valtakunnallista osaamisklustereiden kasvu- ja kansainvälistymisohjelmaa (ESR), ja siihen on saatu ESR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta.

Lisätietoja:
- ohjelmajohtaja Eeva Viinikka (Nanoteknologian klusteriohjelma), puh. 040 580 4982, eeva.viinikka@culminatum.fi
- projektipäällikkö Juha Ojanen (Nanoteknologian klusteriohjelma), puh. 050 5466 599, juha.ojanen@culminatum.fi

******************

Improved by nano: Introducing internationalisation coaching for nanotechnology enterprises!

International business know-how is a must if you want to make it on the global market. Nanotechnology Cluster Programme is launching a national, two-year project entitled Nanolla paremmaksi (Improved by nano) to improve the internationalisation competence and potential of Finnish nanotechnology enterprises, particularly SMEs and researchers. Participating enterprises will gain spots at trade fairs and coaching on how to leverage these and other international events, how to conduct sales and investment pitches and how to use the social media.

The Nanocluster is offering enterprises the opportunity to participate in the project in 2012–2013. The project fee, EUR 2,500, will gain you a presence at four international nanotechnology trade fairs:

Industrial Tech, Aarhus, Denmark (19–21 June 2012)

Rusnanotech, Moscow, Russia (autumn 2012)

Euronanoforum, Dublin, Ireland (June 2013)

Rusnanotech, Moscow, Russia (autumn 2013)

Participating enterprises will have their name and logo on display at the Nanotech Finland stand at these trade fairs, plus space for setting out brochures and a set of slides incorporated in the PPT slide show at the stand. Because of the regulations on de minimis support, enterprises cannot be offered separate stands or premises. Participants must cover their own travel expenses and trade fair delegate fees.

The project fee further includes the following training sessions:

• opportunity to participate in international trade fair coaching (1–4 sessions) before each trade fair,

• a training day on how to use the social media (autumn 2012), and

• marketing communications training focusing on public presentation and sales pitches (2013).

To sign up and gain access to the events and training under the Nanolla paremmaksi project, contact: juha.ojanen@culminatum.fi

The Nanotechnology Cluster Programme forms part of the national Centre of Expertise programme run by the Ministry of Employment and the Economy. The purpose of the Nanocluster is to promote the profitable introduction of nanotechnology, microtechnology and new materials in Finnish industry. The Nanocluster consists of eight centres of expertise around Finland.

The project forms part of the growth and internationalisation programme for competence clusters run by the Ministry of Employment and the Economy and the Ministry of Education and Culture, and it has received ESF funding from the North Ostrobothnia Centre for Economic Development, Transport and the Environment.

Further information:
- Programme Director Eeva Viinikka (Nanotechnology Cluster Programme), tel. 040 580 4982, eeva.viinikka@culminatum.fi
- Project Manager Juha Ojanen (Nanotechnology Cluster Programme), tel. 050 5466 599, juha.ojanen@culminatum.fi